Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
top3

" להצטלם בסביבה העסקית שלך "

צילומי תדמית בסביבה הטבעית/עיסקית שלך משקפים אותך ואת העסק.
השילוב ממקסם את הצילום ומעצים את הפאן השיווקי,
ממתג אותך לרמה הבאה הגבוה בתחומך.

יחד אנו בונים בנק של תמונות לפי העיסוק המקצועי שלך, המדגיש את המסר
שברצוננו לשדר ללקוח הפוטנציאלי.

פני הצלמת מגיעה עם ציוד סטודיו נייד לצלם אותך באופן מקצועי ויצירתי.

היתרונות: מיועד למי שרוצה למצב את עצמו גבוה בתחומו,

לחברות המבקשות ליצור שפה צילומית אחידה ולהראות את ההון האנושי שבחברה.

חבילות
bottom of page