Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
top2

צילומי תכשיטים / מוצרי קוסמטיקה /
מוצרים לאינטרנט עם רקע לבן / צילומי אווירה

גלריית צילומי מוצרים

מגוון צילומי המוצרים הוא רחב מאוד.
המשותף לכל הצילומים הוא הדרך להציג את המוצר שיהיה ברור, מושך ומתאר את ייעודו.
הצילומים חלקם עם רקע לבן לחנויות אינטרנט כמו אמזון/איביי או אחר, או כצילום אווירה. 
כל מוצר מצולם באופן המייחד אותו בסטודיו עם ציוד מקצועי, רקעים ותאורה מתאימה. התמונות מיועדות להפצת המוצרים
בפרוספקטים, קטלוגים ובמדיות השונות. 

bottom of page